Mr. Mokum: van Amsterdammers, voor Amsterdammers

Mr. Mokum steunt het goede doel

Met jouw uitgaven steunt Mr. Mokum  lokale goede doelen

Bij Mr. Mokum vinden wij het belangrijk goed te doen voor de gemeenschap. 


Hierbij willen wij benadrukken dat het steunen van een goed doel voor ons iets is waar wij trots op zijn en ons best voor doen. De goede doelen die wij willen steunen zijn organisaties die in Amsterdam werkzaam zijn en een directe impact op de omgeving en haar bewoners hebben.

De steun die wij naar de goede doelen geven kan bestaan uit eten, drinken of cash. Dit is afhankelijk van onze klant en de giften die wij ontvangen om door te geven.

Op onze menukaarten staan de opties om iets te eten, drinken of een los bedrag te doneren aan het goede doel. Ook gaat er per nieuwe Mr. Mokum Membershipcard € 1,00 euro rechtstreeks naar het goede doel.

Mr. Mokum zal per vooraf bepaalde periode een doel aanwijzen dat gesteund wordt, zodat het voor onze klant zo transparant mogelijk is wanneer wij welk doel steunen.


Dit jaar steunt Mr. Mokum de Amsterdamse stichting SINA

"Wist u dat maar liefst 1 op de 5 mensen in Amsterdam in armoede leeft?"

 

Deze mensen hebben niet genoeg geld om kleren, eten en drinken te kopen. Kortom om zich van de eerste levensbehoeften te voorzien. Armoede is echter meer dan een gebrek aan financiële middelen, het heeft ook invloed op het sociale leven. Mensen schamen zich, eten ongezonder, kunnen hun kinderen niet geven wat ze verdienen en raken in een sociaal isolement. Stichting Samen is niet alleen (SINA) houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam.

Stichting SINA richt zich op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

Alle SINA projecten zijn gericht op het ondersteunen van mensen die leven in armoede.

De projectteams bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes. Thema’s die we aanpakken variëren van voorzieningen voor baby’s (luierfonds), zwemles, muziekles of een sport-abonnement voor kinderen, tot het bieden van praktische steun aan alleenstaanden, het vinden van een participatieplek voor herintreders, en zorg voor ouderen. Zo gaan we o.a. op bezoek bij kwetsbare gezinnen om basisvoorzieningen voor hun kinderen te regelen en een plan van aanpak te maken op basis van hun hulpvraag. Daarnaast biedt SINA bij de maatjesprojecten stageplekken voor studenten om praktijkervaring op te doen, gerelateerd aan hun opleiding.

 

Sina MrMokum MisterMokum Stichting Samen Is Niet Alleen

Stichting SINA mister mr mokum goede doelen

Voor meer informatie over onze bijdrage aan Stichting SINA, neem contact op of kom langs in de winkel aan de Haarlemmerstraat 46 in Amsterdam!